Biblioteki szkolne
Dofinansowanie bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.
Wielkopolski Kurator Oświaty na podstawie Listu Ministra Narodowej z dnia 11 października 2007 r. informuje, że w związku ze zmianą podstawy programowej w części dotyczącej języka polskiego, z rezerwy celowej nr 11 budżetu państwa uruchomione zostały środki finansowe, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel kwotę w wysokości 468 849 zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego dla szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich (gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie do 20 tysięcy mieszkańców). Gmina w swoim wniosku zgłasza liczbę szkół, proponowanych do otrzymania dofinansowania. Przyznanie środków następuje na wniosek organu prowadzącego.
Organ prowadzący składa wniosek, w terminie do dnia 22 października 2007 r., odpowiednio do Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile z dopiskiem na kopercie BIBLIOTEKA .
Nadzorujący projekt: dyrektor Bogumiła SZOLC
Osoby odpowiedzialne za realizację: Anna PRZYBYŁ, Dorota WORWA

Wnioskowano o dofinansowanie w kwocie: 6000 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 892,00 zł.Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=8