Rekrutacja uczestników projektu ''Przygody z nauką".
Data: 26-02-2018 o godz. 10:31:20
Temat: Szkoła Podstawowa


Rekrutacja uczestników projektu.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.
Nabór uczennic/uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” będzie przeprowadzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pudliszkach.

Celem udziału uczennic/uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez Szkołę, poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Krobi z dnia 22 lutego 2018r.

Pliki do pobrania:

  • Regulamin rekrutacji uczniów
  • Oświadczenie uczestnika projektu
  • Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu  • Artykuł jest z SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
    https://gimpudliszki.pl

    Adres tego artykułu to:
    https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1764