Jakimi zadaniami zajmują się przedstawiciele zawodów prawniczych?

W zawodach prawniczych możemy rozróżnić kilka ważnych funkcji, jakie pełnią poszczególne osoby. Do najpopularniejszych nadal należą: adwokat, prawnik i radca prawny, mamy jednak jeszcze kilka innych zawodów prawniczych, do jakich zaliczamy: notariusza, prokuratora, mediatora czy sędziego.

Nie zależnie od tego jaką funkcję pełnią, zajmują się oni przestrzeganiem prawa, a właściwie pilnowaniem aby inni tego prawa właściwie przestrzegali na różnych płaszczyznach i w różnych kwestiach prawnych.

Co to jest prawo?

Zastanówmy się bliżej, czym właściwie jest prawo i co to znaczy, że ktoś tego prawa przestrzega, albo notorycznie normy prawne łamie. Jak przed chwilą zostało napisane, prawo to inaczej normy prawne, ustanowione przez niezawistny sąd i poparte konstytucją, czyli zbiór praw jakie obowiązują w danym państwie.

Weźmy dla przykładu Polskę. Z jednej strony obowiązują w niej normy praw wewnętrznych, jakie są właśnie uwarunkowane głównie konstytucją, tutaj zaliczają się także prawo pracy, prawo karne oraz prawo administracyjne. Z drugiej strony dlatego że należymy do wspólnoty Unii Europejskiej, obowiązują nas także normy praw unijnych, jakie obowiązują we wszystkich państwach Unii Europejskiej. – mlt-kancelaria.pl

Kto strzeże prawa w Polsce?

Najważniejszą osobą zajmującą się nie tyle strzeżeniem prawa, co rozwiązywaniem wszystkich kwestii prawnych, jest adwokat. Jest to osoba która ukończyła studia wyższe prawnicze oraz odbyła praktykę prawną w postaci aplikacji. Kancelaria adwokacka w Koninie czy innym mieście może takie aplikacje przeprowadzać. Nawet jeżeli studia wyższe kończone są w samej stolicy, Kalisz jest dobrym miejscem dla adwokata, albowiem w każdym mieście potrzeba osób na tym stanowisku pracy.

Nie każdy adwokat posiada swoją kancelarię, ale każda kancelaria adwokacka jest prowadzona przez wykwalifikowanych i pełnoprawnych adwokatów. Tutaj nie wystarczy skończyć studia i zdać aplikację prawniczą, tutaj potrzeba jeszcze wpisu do rejestru adwokatów w Polsce oraz zachowaniu licencji poprzez stałe wykonywanie zawodu. – kancelariakajda.pl

Kolejnym zawodem prawnym jest radca prawny, osoba mająca takie same wyższe wykształcenie, ale bez konieczności zdawania na aplikację oraz posiadania wpisu na listę adwokacką. Osoba będąca radcą prawnym ma bardzo dużo takich samych uprawnień co adwokat. Nie ważne czy jest to praca w mieście Ostrów Wielkopolski czy jest to nadal Konin, radca prawny ma takie same zadania w każdym regionie polski. Jedyną różnicą jest sposób jego zatrudnienia.

Taka osoba zatrudniana jest na zwyczajnym stosunku pracy, czasami pracuje w kancelarii prawnej, częściej jednak jest zatrudniona w konkretnej firmie, gdzie zajmuje się dziedzinami związanymi z przestrzeganiem prawa i rozwiązywaniem wszystkich trudniejszych spraw.

Nie można pominąć takich zawodów jak notariusz, prokurator czy sędzia, choć aby zostać tym ostatnim trzeba mieć naprawdę wysokie uprawnienia prawnicze. Każdy z tych zawodów wiąże się z przestrzeganiem prawa, śmiało możemy powiedzieć że każdy jest prawnikiem, ma jednak inna togę w sądzie, wykonuje inne zobowiązania i przede wszystkim zajmuje się innymi sprawami sądowymi. Adwokat broni swojego klienta w sądzie, radca prawny także może bronić, ale częściej doradza w kwestiach prawnych.

Notariusz zajmuje się sprawami związanymi z podziałem majątku, spisywaniem testamentu, czy przepisywaniem działek i nieruchomości. Zawody prokuratora i sędziego należą do najrzadszych zawodów prawniczych, a osoby tak usytuowane mają określone zobowiązania, zwykle zajmują się ściganiem i osądzaniem osób które złamały prawo.

Gdzie przyjmuje prawnik i adwokat?

Nie bez powodu tak zostało skonstruowane pytanie. Mimo iż prawnik i adwokat to niemalże takie same zawody, ten pierwszy pracuje w miejscu jakim jest kancelaria prawna, natomiast adwokat to zwykle osoba prowadząca własny interes w danym mieście na terenie Polski. – adwokat-kwasniewski.pl

Może to być kancelaria adwokacka w Ostrzeszowie bądź w innym mieście, gdzie równie często odbywają się sprawy karne, upadłościowe czy trudne do rozwikłania sprawy rodzinne. Nie zależnie od tego w jakim mieście mieszkamy, w każdym z nich znajdziemy profesjonalną kancelarię adwokacką, w której odnajdziemy fachową pomoc prawną.

Dodaj komentarz